OMGAAN MET HET MILIEU

Het milieu staat bij ons hoog in het vaandel! Dit uit zich dan ook op diverse vlakken.

Ten eerste nemen wij deel aan het milieuproject sierteelt MPS met de A kwalificatie. MPS is een milieuorganisatie waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval wordt bijgehouden.

MPS-A staat voor meest milieubewuste teelt.

Biologische bescherming

We kunnen het met weinig gewasbeschermingsmiddelen af omdat we zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke (gekweekte) vijanden. Onder andere Bladluis, Dopluis en Spint zijn plagen die biologisch worden aangepakt.

Restwarmte

Onze kassen worden verwarmd door het gebruik van rest warmt die vrij komt bij stroomopwekking met een gas generator bij de buurman.